Proizvodni program

CEROVA DRVA

U našem asortimanu zastupamo cerova drva u oblicama , strugana i cepana drva.

Pored bukve, cer se smatra jednim od najpopularnijem vidova ogrevnog drveta, čija toplotna moć je nešto veća od bukve i iznosi 4,2 KW/kg. Isporuka na teritoriji grada Čačka za sva drva je besplatna.

BUKOVA DRVA

Bukva je najraširenija vrsta drveća u našoj zemlj. Iako se smatra najboljim ogrevnim drvetom, bukovo drvo ima najmanju toplotnu moć, bilo da se koristi za ogrev, bilo da se pretvara u pelet.

Toplotna moć bukve izražava se u 4,0 KW/kg.